Suomentietokanta.fi

Hakupalvelun avulla löydät yritysten ja yhteisöjen tiedot nopeasti ja vaivattomasti. Voit hakea tietoja vapaalla hakusanalla tai valita hakuun kuntakohtaiset yritykset ja yhteisöt.

Helsingin Suomalainen Yhteislukio


Y-tunnus: 0122164-9

Isonnevantie 8
00320 Helsinki


Puhelin:
094774180

Sähköposti:
syk@syk.fi

Kotisivut:
www.syk.fi


Ota yhteyttä!


Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK) on vuonna 1886 perustettu oppilaitos, joka toimii yksityisenä sopimuskouluna. Koulu tarjoaa oppimiselle myönteisen ilmapiirin, asiantuntevan ja työhönsä sitoutuneen opettajakunnan sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet koulupäivän jälkeen. SYK sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Etelä-Haagassa. Oppilaat ja opiskelijat tulevat suureksi osaksi pääkaupunkiseudulta mutta myös kehyskunnista ja kauempaa.

Koulussa on yhtenäiset perusopetuksen vuosiluokat 3–9, kielipainotteinen lukio ja kansainväliseen IB-tutkintoon johtava lukio. Tällä hetkellä oppilaita on noin 1195. Suurin osa heistä opiskelee SYK:ssa kymmenen vuotta. Eri luokka-asteiden ja koulumuotojen välinen yhteistyö on luontevaa. Vuotuiset tapahtumat ja yhdessä tekeminen luovat yhteisöllisyyttä, jota voi muistella lämmöllä jälkeenpäin – sykkiläisyys yhdistää.

SYK:hon valitaan vuosittain noin sata uutta kolmasluokkalaista, jotka alkavat opiskella ensimmäisenä vieraana kielenään ranskaa, saksaa tai venäjää. Harvinaisten kielten lukijoiksi pyrkivät oppilaat osallistuvat kielellisiä valmiuksia korostavaan soveltuvuuskokeeseen toisen luokan kevätlukukaudella. Koulun erityistehtävänä on myös vastaanottaa ulkomailta palaavia suomalaislapsia, jotka lukevat A-kielenä pääsääntöisesti englantia. Paluuoppilaiden opetus on suomenkielistä.

Pätevät ja osaavat opettajat, kannustus, erilaisten opetusmenetelmien käyttö sekä hyvä työrauha edistävät tehokasta oppimista. Lapsia ja nuoria autetaan löytämään omat vahvuutensa. SYK tunnetaan monipuolisesta ja laadukkaasta opetuksestaan: perusopetuksen valtakunnallisten kokeiden tulokset ovat erinomaiset, ylioppilaskirjoitusten tulokset vuosittain maan kärkitasoa ja IB-kokeiden tulokset maailman parhaita. Opetusmateriaalit ovat ajantasaisia, ja luokkatilojen nykyaikaiset laitteistot mahdollistavat median monipuolisen käytön. Sykkiläisen kouluvuoteen kuuluvat oppituntien lisäksi retket ja opintokäynnit, asiantuntijaluennot, teemapäivät, erityistapahtumat sekä juhlat.

Yksityiskouluna SYK
saa itse asettaa pedagogiset tavoitteensa, valita opettajansa, laatia opetussuunnitelmansa, päättää materiaalihankinnoistaan ja vastata taloudestaan.
on opetuksellisesti yhtenäinen kymmenvuotias kokonaisuus. Nivelvaihteet, kuten alaluokilta yläluokille ja perusopetuksesta lukioon siirtyminen, ovat oppilaalle lähes huomaamattomia kynnyksiä.
ei peri oppilasmaksuja.
noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita.

Helsingin Suomalainen Yhteislukio toimii seuraavilla toimialoilla:

  • Koulut


Tehosta yrityksesi näkyvyyttä lisämainonnalla!