Suomentietokanta.fi

Hakupalvelun avulla löydät yritysten ja yhteisöjen tiedot nopeasti ja vaivattomasti. Voit hakea tietoja vapaalla hakusanalla tai valita hakuun kuntakohtaiset yritykset ja yhteisöt.

Lastensuojelun tukipalvelut Pultti oy


Y-tunnus: 2388342-4

Kivenhakkaajankuja 1 lh 2
02650 Espoo


Puhelin:
0451195666


Lastensuojelun tukipalvelut Pultti tuottaa laadukkaita lastensuojelun palveluita laitoshuollon ulkopuolella. Pultti tuottaa kunnille lastensuojelun avohuollon palveluita, etsii vaihtoehtoja laitossijoittamiselle sekä tukee lasten ja nuorten sijoituksen jälkeistä aikaa omassa kodissa perhetyön tai jälkihuollon tukimuodoin. Pultin työskentelyn yleistavoitteena on tukea ihmisten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia inhimillisesti ja kuntataloudellisesti kestävällä pohjalla. Pultti työskentelee koko Uudenmaan alueella.

Perhetyö

Pultin perhetyön tavoitteena on tukea ja auttaa perhettä ja perheen kaikkia jäseniä siinä määrin, että koti olisi lapsille turvallinen ja kehitystä tukeva paikka kasvaa. Perheet otetaan työskentelyssä huomioon kokonaisvaltaisesti huomioiden jokaisen perheenjäsenen henkilökohtainen historia ja nykytila. Perhetyö on luonteeltaan intensiivistä.

Avohuolto

Pultin avohuoltotyössä pyritään etsimään lapsuuden loppuvaiheeseen vaihtoehtoja laitossijoitukselle. Työskentelyssä tavoitteena on tarjota täysi-ikäisyyttä lähellä oleville lapsille kehittävä ja turvallinen kasvuympäristö eikä tyytyä pelkkään lapsen säilyttämiseen. Avohuoltotyöskentelyssä ratkotaan syitä ongelmiin ja etsitään sopivia ratkaisuja tasapainoisemman elämän saavuttamiseksi. Intensiivisessä avohuollon tuessa tärkeä elementti on katseen suuntaaminen tulevaisuuteen.

Jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuoltotyössä Pultti tarjoaa hyvin tiiviin tuen elämän eri osa-alueille. Kokeneet jälkihuollon ohjaajat pyrkivät avaamaan nuorille elämännäkymiä ja auttavat nuoria tekemään järkeviä päätöksiä. Riittävän vahva nuorten tukeminen käytännön asioiden hoitamisessa auttaa osaltaan nuorta tasapainoisen elämän saavuttamisessa. Pultin nuorilta vaatima - ja tarvittaessa järjestämä - opiskelu- tai työharjoittelupaikka ryhdittää elämää.

Laatu

Pultin työskentely perustuu hyväksyttyihin kasvatuksen ja kuntoutuksen teoreettisiin periaatteisiin, joita sovelletaan käytännön toiminnassa. Työmenetelmät valitaan aina tapauskohtaisesti ja työskentelyssä vallitsee jatkuva herkkyys. Pultin laadukkaan työskentelyn takaa jatkuva itsestä lähtevä laaduntarkkailu yhdistettynä korkeaan ammatilliseen vastuuseen tehdä laadukasta lastensuojelutyötä. Laadukkaan työskentelyn takaamiseksi omalta osaltaan työntekijöiden koulutustaso on korkea ja työkokemus laaja koko Pultin henkilöstöllä.

Yhteystiedot

Pultti työskentelee koko Uudenmaan alueella.

puh. 045 119 5666
pultti@tukipultti.fi

Pohditaan yhdessä lapselle paras ja kauaskantoinen lastensuojelun tukimuoto.

Lastensuojelun tukipalvelut Pultti oy toimii seuraavilla toimialoilla:

  • Muut palvelut
  • Lastensuojelu


Tehosta yrityksesi näkyvyyttä lisämainonnalla!