Suomentietokanta.fi

Hakupalvelun avulla löydät yritysten ja yhteisöjen tiedot nopeasti ja vaivattomasti. Voit hakea tietoja vapaalla hakusanalla tai valita hakuun kuntakohtaiset yritykset ja yhteisöt.

Käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Ehtoja ja sivujen sisältöä voidaan päivittää ja muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Internet-sivusto on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta ja sivujen käyttöön ja sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Näitä ehtoja sovelletaan SMT Media Oy:n Internetissä tarjoamaan Suomentietokanta.fi hakupalveluun (jäljempänä Palvelu). Palvelun tuottaa, omistaa, hallinnoi ja ylläpitää SMT Media Oy.

SMT Media Oy:llä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. SMT Media Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelua tai sen sisältöä. Palvelun sisältämän aineiston omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat SMT Media Oy:llä tai kolmannella osapuolella.

Käyttäjä sitoutuu olemaan hyödyntämättä Palvelua ja siinä olevia tietoja kaupallisesti (esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin) sekä olemaan käyttämättä Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti. Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, liittäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, lukuun ottamatta säilyttämistä tai tulostamista yksityiseen käyttöön, on kielletty kaikissa tapauksissa.

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista ja siihen liittyvistä kustannuksista, kuten tietoliikennemaksuista. Käyttäjä vastaa hallussaan olevien Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse Palvelua tai televerkon liikennettä.

SMT Media Oy:llä on oikeus estää tai katkaista käyttäjän pääsy Palveluun, jos näitä käyttöehtoja on olennaisesti rikottu tai käyttäjä on muulla tavalla väärinkäyttänyt Palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa SMT Media Oy:lle, toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Näiden käyttöehtojen voimaanastumispäivä on 01.01.2015 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. SMT Media Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja.